Ontwerpbestemmingsplan Studentenhuisvesting Kanaalweg

Vanaf 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan Studentenhuisvesting Kanaalweg voor een ieder ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via onderstaande link. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg. Bij de vakbalie treft u tevens een analoge versie van de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere grenswaarden aan.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 85.