Ontwerpbestemmingsplan Muidenweg 1R Arnemuiden

Vanaf 28 maart 2019 tot en met 8 mei 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Muidenweg 1R Arnemuiden’ voor een ieder ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan inzien via onderstaande links.

Ook kunt u een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 85.