Ontwerp-wijzigingsplan Noordweg 309

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 31 januari gedurende zes weken (tot 14 maart) ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp-wijzigingsplan voor Noordweg 309 te Middelburg vanaf donderdag 31 januari 2019 gedurende zes weken (tot 14 maart 2019) voor een ieder ter inzage ligt bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Daarnaast is het ontwerp-wijzigingsplan raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het onderhavige perceel is een plan ingediend voor de verbouw van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning. Deze locatie heeft momenteel een agrarische bestemming. In het bestemmingsplan Noordweg is de mogelijkheid opgenomen om deze bestemming te wijzigen in de bestemming “Wonen” en “Tuin”. Laatstgenoemde bestemming maakt het mogelijk om het bouwplan te kunnen realiseren. Met dit wijzigingsplan wordt de bestemming gewijzigd.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 55 70.