Ontwerp wijzigingsplan Muidenweg 12 Arnemuiden

Vanaf 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Muidenweg 12 Arnemuiden’ voor een ieder ter inzage.

U kunt het plan inzien op ruimtelijkeplannen.nl

Ook kunt u een papieren versie van het plan inzien bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Onderhavige wijziging maakt het mogelijk om de bestaande loodsen deels te gebruiken voor opslag en reparatie van boten.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 31.