Ontwerp wijzigingsplan Derdeweg 1 Nieuw- en Sint Joosland

Het ontwerp-wijzigingsplan Derdeweg 1 te Nieuw- en Sint Joosland ligt vanaf woensdag 29 april gedurende zes weken (tot en met 10 juni 2020) ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp-wijzigingsplan ‘Derdeweg 1’ te Nieuw- en Sint Joosland vanaf woensdag 29 april gedurende zes weken (tot en met 10 juni 2020) voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerp-wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via de website ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is eveneens op afspraak in te zien bij de vakbalie op het stadskantoor.

Het plan wijzigt op het perceel Derdeweg 1 te Nieuw- en Sint Joosland de geldende bestemming van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Een mondelinge zienswijze kan door de coronamaatregelen uitsluitend telefonisch worden doorgegeven. U dient hierbij bij aanvang te vermelden dat u een mondelinge zienswijze indient.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u toch het plan wenst in zien, moet u hiervoor een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via (0118-675.231).