Ontwerp uitwerkingsplan Mortiere fase 9d

Vanaf 23 mei tot en met 3 juli 2019 ligt het ontwerp uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 9d’ voor een ieder ter inzage.

Het plangebied heeft betrekking op een gedeelte van de wijk Mortiere. Het gebied is gelegen in het noordoosten van de wijk. Het doel van dit ontwerpuitwerkingsplan is het scheppen van een planologisch – juridisch kader voor de realisatie van maximaal 72 woningen.

U kunt het uitwerkingsplan digitaal inzien via onderstaande link. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 25.