Ontwerp uitwerkingsplan Mortiere fase 9c

Vanaf 31 mei tot en met 13 juli 2018 ligt het ontwerp uitwerkingsplan Mortiere fase 9c voor een ieder ter inzage.

Het plangebied heeft betrekking op een gedeelte van de wijk Mortiere. Het gebied is gelegen aan de Poproute in het uiterste noordoosten van de wijk. Het doel van dit ontwerpuitwerkingsplan is het scheppen van een planologisch – juridisch kader voor de realisatie van maximaal 31 woningen.

U kunt het uitwerkingsplan digitaal inzien via onderstaande link. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 25.