Mortiere fase 6B Herziening

Bekijk het ontwerpuitwerkingsplan ’Mortiere fase 6B Herziening’ op ruimtelijkeplannen.nl of als pdf.

Vanaf van 22 september 2016 tot en met 2 november 2016 ligt het ontwerpuitwerkingsplan ’Mortiere fase 6B Herziening’ voor een ieder ter inzage.

Het plangebied heeft betrekking op een gedeelte van de wijk Mortiere. Het gebied is ten noorden van het centrale park gelegen en wordt grofweg begrenst door de Eddie Boydstraat en de Eendrachtsweg.

Het doel van dit ontwerpuitwerkingsplan is het scheppen van een planologisch – juridisch kader voor de realisatie van maximaal 65 woningen.

U kunt het uitwerkingsplan digitaal inzien via onderstaande link. Daarnaast is het ontwerpuitwerkingsplan raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.  Ook kunt u een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de vakbalie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpuitwerkingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 25.