Mortiere fase 10 inclusief Wet Geluidhinder

Bekijk het uitwerkingsplan 'Mortiere fase 10 inclusief Wet Geluidhinder' op www.ruimtelijkeplannen.nl of als pdf.

Vanaf 8 februari 2018 tot en met 21 maart 2018 liggen het ontwerpuitwerkingsplan ‘Mortiere fase 10’ en bijbehorend ontwerpbesluit hogere grenswaarde voor een ieder ter inzage.

U kunt het uitwerkingsplan digitaal inzien via de link onderaan deze pagina. Daarnaast is het ontwerpuitwerkingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De papieren versie van het uitwerkingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde kunt u inzien bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpuitwerkingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 25.