Vaststelling beheersverordening Ramsburg

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2013 de beheersverordening Ramsburg ongewijzigd vastgesteld. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

De verordening is opgesteld voor een deel van het bedrijventerrein Ramsburg. Globaal wordt het plangebied begrensd door de woonwijk Nieuw-Middelburg (westzijde), het kanaal door Walcheren (zuidzijde) en de N57 (oostzijde). Aan de noordzijde grens het plangebied aan een ander deel van het bedrijventerrein Ramsburg. Voor dit gedeelte wordt gewerkt aan een ontwikkelingsvisie. Zodra deze visie gereed is, zal een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied worden opgesteld.

De beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen worden voorzien. De beheersverordening legt namelijk de bestaande planologische situatie vast.

De verordening, met de plancode NL.IMRO.0687.BVRAM-VG99 treedt in werking op de dag na  bekendmaking in de Faam (op 3 juli 2013).

De digitale versie van de verordening zoals weergegeven op ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de beheersverordening.