Uitwerkingsplan Mortiere fase 9A

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 23 augustus 2016 het uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 9A’ gewijzigd vastgesteld. Bekijk het plan via ruimtelijkeplannen.nl.

Bij de vaststelling is ter plaatse van de Poproute de smalle strook met de bestemming ‘Groen’ geschrapt en is aan de betreffende gronden de bestemming ‘Verkeer’ toegekend.

Het uitwerkingsplan is opgesteld voor de realisatie van maximaal 24 grondgebonden woningen in een gedeelte van de wijk Mortiere, tussen de Poproute, de Bachweg en de Mannezeesche Watergang.

Het uitwerkingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het uitwerkingsplan via onderstaande links.