Reparatie bestemmingsplan Binnenstad

Bekijk het reparatiebestemmingsplan Binnenstad op ruimtelijkeplannen.nl.

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2017 het reparatiebestemmingsplan ‘Binnenstad’, voor zover het plandeel ‘voormalige Generaal Berghuijskazerne’ betreft gewijzigd vastgesteld.

De gemeenteraad heeft eerder op 15 december 2015 besloten het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ gewijzigd vast te stellen. Tegen dat besluit is beroep aangetekend. Op 3 augustus 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak gedaan over de beroepschriften. In de uitspraak wordt de gemeenteraad van Middelburg verplicht om binnen 26 weken na de uitspraak op de genoemde onderdelen in de uitspraak, een nieuw vaststellingsbesluit te nemen. Met het besluit van 30 januari 2017 heeft de gemeenteraad aan deze opdracht voldaan.

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan in het bestemmingsplan de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Voor de regels

  • In artikel 10.9 sub a ‘in- en uitritten’ wijzigen in ‘in- en uitrit’;
  • In artikel 10.9 sub b ‘garageboxen’ toevoegen;

U kunt niet meer op dit plan reageren.

Kaart op ruimtelijkeplannen.nl.