Binnendijk 10 en 12 Nieuw en Sint Joosland

De procedure voor het bestemmingsplan Binnendijk 10 en 12 Nieuw en Sint Joosland is afgerond. Het plan is onherroepelijk geworden. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad bij besluit van 10 september 2018 het bestemmingsplan ‘Binnendijk 10 en 12 Nieuw en St. Joosland’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling om de op voormelde locatie aanwezige tweede bedrijfswoning naar een plattelandswoning te wijzigen.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn ook digitaal te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.