Bestemmingsplan Mortiere

Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft de woonwijk Mortiere en het omliggende bedrijventerrein, de golfbaan en Woonboulevard Mortiere. Het terrein rondom het Zeeuwse Evenementen Podium valt niet in het plangebied.

De gemeenteraad heeft op 25 juni 2013 besloten het bestemmingsplan Mortiere gewijzigd vast te stellen. Tegen dat besluit is beroep aangetekend. Op 9 april 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak gedaan over dit beroepschrift.

De ABRvS heeft het beroepschrift grotendeels ongegrond verklaard, met uitzondering van één onderdeel. Het gaan dan om de wijze waarop de bestaande sportzaken op de Mortiereboulevard zijn geregeld. De specifieke aanduiding ‘detailhandel in sport en spel’ die op de verbeelding op beide panden was gelegd en artikel 1.47 zijn door de ABRvS in deze uitspraak uit het bestemmingsplan geschrapt. Voor het overige is het bestemmingsplan Mortiere zoals dat op 25 juni 2013 is vastgesteld, onherroepelijk geworden en in werking getreden.

Op 7 juli 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Mortiere” ten aanzien van de wijzigingen, opnieuw gewijzigd vastgesteld. Vanaf 17 juli 2014 tot en met 27 augustus 2014 heeft plan ter visie gelegen. Er is geen beroep ingesteld en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het plan via onderstaande links.