Bestemmingsplan Mondzorgpraktijk Walcherseweg

De gemeenteraad heeft op 18 september 2017 het bestemmingsplan ‘Mondzorgpraktijk Walcherseweg’ gewijzigd vastgesteld.

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan in het bestemmingsplan de volgende wijziging doorgevoerd: Aan de noordzijde van de bestemming ‘Maatschappelijk’, ter plaatse van de bestemming ‘Groen’ zal de aanduiding ‘specifieke vorm van groen – groenvoorziening’ worden opgenomen. Ter plaatse zijn uitsluitend groenvoorzieningen toegestaan.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via onderstaande links.

U kunt niet meer op dit plan reageren.