Bestemmingsplan Leeuwerikstraat

Het bestemmingsplan Leeuwerikstraat is op 20 april 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling voor herinvulling van de locatie op de hoek van de Leeuwerikstraat en de Nachtegaalstraat in Middelburg. Dit zal plaatsvinden door de sloop van een schoolgebouw en vervanging ervan door maximaal 10 woningen.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan op de site ruimtelijkeplannen.nl.