Bestemmingsplan Fietspad Abeelseweg

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat het bestemmingsplan Fietspad Abeelseweg onherroepelijk is geworden. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 13 juli 2010 vastgesteld. Na vaststelling heeft het bestemmingsplan gedurende 6 weken (tot en met 3 september 2010) ter visie gelegen. In deze periode is geen beroep ingesteld.

Het bestemmingsplan is daarom onherroepelijk geworden en dit betekent dat het bestemmingsplan in werking is getreden.

Bekijk het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl.