Bestemmingsplan Essenvelt

De gemeenteraad heeft op 23 oktober 2017 het bestemmingsplan Essenvelt ongewijzigd vastgesteld.

Van 8 november 2017 tot en met 19 december 2017 lagen het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan en de bijlages inzien via de links onderaan deze pagina.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de hierboven genoemde termijn, tenzij er bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Als dat het geval is, treedt het plan pas in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.