Bestemmingsplan Churchilllaan

Het bestemmingsplan Churchilllaan is op 8 juni 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders op 9 juni 2015 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woonzorgcomplex en 12 patiowoningen aan de Churchilllaan in Middelburg.

Het plangebied bevindt zich aan de zuidoostzijde van de wijk Klarenbeek. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Churchilllaan. Ten zuiden van het plangebied bevindt zich een middelbare school (CSW). Aan de oostzijde van het plangebied ligt de Gerrit van der Veenstraat. Aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich een zevental vrijstaande woningen. Deze locatie wordt daarmee in een actueel bestemmingsplan vastgelegd en tevens maakt dit plan de realisering van een woonzorgcomplex en patiowoningen mogelijk.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan via onderstaande pdf bestanden, of via de interactieve kaart op de site ruimtelijkeplannen.nl.