Bestemmingsplan Buitengebied

De gemeenteraad heeft op 28 september 2009 het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vastgesteld. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpplan zijn doorgevoerd, zijn in het raadsbesluit en in de toelichting op het bestemmingsplan vermeld.

Bekijk het bestemmingsplan via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.