Bestemmingsplan Arnestein

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2013 het bestemmingsplan “Arnestein” gewijzigd vastgesteld. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Het plangebied van dit bestemmingsplan heeft betrekking op het bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. Het plangebied wordt grofweg begrensd door het kanaal door Walcheren, de Nieuwlandseweg en de Rijksweg N57. Ook de bedrijven aan de Kleverskerkseweg (tot en met het Tinq Tankstation) vallen in het plangebied.