Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een beleidsstuk waarin de gemeenteraad de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een gebied vastlegt. Bekijk het overzicht van geldende plannen en van plannen in procedure en lees hoe u invloed kunt uitoefenen op deze plannen.

 • Wat is een bestemmingsplan?

  Een bestemmingsplan is een beleidsstuk waarin de gemeenteraad de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een gebied vastlegt. Met andere woorden: het plan beschrijft wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren.

 • Geldende plannen

  Hier staat een overzicht van de geldende plannen, met uitleg en bijbehorende documenten en kaarten.

 • Plannen in procedure

  Hier staat een overzicht van de plannen in procedure, met uitleg en bijbehorende documenten en kaarten.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  Op deze pagina wordt uitgelegd op welke manieren afgeweken kan worden van een bestemmingsplan: het planbesluit, de buitenplanse ontheffing, binnenplanse ontheffing en een tijdelijke ontheffing.

 • Planschade

  Op deze pagina leest u wat planschade is, wanneer het ingediend kan worden en hoe deze procedure verloopt.

 • Procedure bestemmingsplan

  Voordat een bestemmingsplan in werking kan treden, moet een procedure doorlopen worden. Deze procedure staat beschreven in de Wet ruimtelijke ordening. Op deze pagina staan de verschillende stappen in deze procedure.