Wonen en verbouwen

Informatie over wonen, verbouwen en verhuizen in Middelburg, projecten woningbouw en bestemmingsplannen.

 • Wijken en dorpen

  In de gemeente Middelburg zijn elf wijken te onderscheiden met allemaal een eigen identiteit. Ook heeft iedere wijk zijn eigen voorzieningen, zoals sportverenigingen, winkelcentra en scholen. Per wijk is aangegeven welke voorzieningen er zijn. Verder kunt u hier contactgegevens en informatie over de wijktafels vinden.

 • Wonen in Middelburg

  Middelburg is een aantrekkelijke stad om in te wonen. Of het nu in de historische binnenstad of in de nieuwe wijken is. In Middelburg zijn allerlei soorten woningen te vinden: van een monumentenpand aan een gracht tot een waterwoning in de nieuwbouwwijk Veersepoort.

 • Monumenten

  Middelburg is een monumentenstad met klassieke panden waarin wordt gewoond, geleefd en gewerkt. Lees meer over het beschermd stadsgezicht en de omgevingsvergunningen bij verbouw en onderhoud aan monumenten.

 • Verhuizen

  Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na of maximaal 28 dagen voor de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dus ook als u binnen de gemeente van adres verandert. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

 • Bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan is een beleidsstuk waarin de gemeenteraad de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een gebied vastlegt. Bekijk het overzicht van geldende plannen en van plannen in procedure en lees hoe u invloed kunt uitoefenen op deze plannen.

 • Projecten woningbouw

  De gemeente biedt informatie over nieuwbouwprojecten en zelfbouw aan op een website.

 • Kwaliteitsatlas

  In 2010 is de Kwaliteitsatlas 2030 herzien. Deze Kwaliteitsatlas schetst een integraal toekomstbeeld van Middelburg tot 2030, met daarbij de ontwikkelingen per sector (demografie, wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzieningen, toerisme, natuur en landschap, financiën), die nodig zijn om dit beeld te bereiken.

 • (Ver)bouw en onderhoud

  Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet. Voor meer informatie en het digitaal aanvragen van een vergunning zie Omgevingsvergunning. Heeft u een rijks- of gemeentelijk monument, dan kunnen er andere eisen gelden. Het is altijd raadzaam om vooraf een kwaliteitsadvies te vragen bij het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit.

 • Waterloket

  Op het waterloket vindt u alles over riolering, hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater.

  De gemeente is eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van water en riolering. Met de wet gemeentelijke watertaken is dit ook zo in de regelgeving vastgelegd. Met dit waterloket geeft de gemeente invulling aan haar aanspreekfunctie voor bewoners en bedrijven voor zaken die betrekking hebben op water en riolering. Daarnaast dient het waterloket ook als meldpunt voor klachten en storingen die betrekking hebben op water en riolering.