Formulierenbrigade

Veel mensen zijn niet op de hoogte van de regelingen en voorzieningen waar ze recht op hebben. Of vinden ze het moeilijk om deze aan te vragen. Hierdoor laten de mensen geld liggen waar ze mogelijk recht op hebben. Dat is zonde, zeker als u een laag inkomen hebt. Juist dan hebt u deze voorzieningen nodig.

Daarom hebben we in de gemeente Middelburg een Formulierenbrigade. Deze Formulierenbrigade helpt en adviseert mensen op welke regelingen en voorzieningen ze recht hebben. Verder helpt de Formulierenbrigade bij het invullen van de aanvraagformulieren.

Over welke voorzieningen gaat het:

  • Heffingskortingen
  • Huur- en zorgtoeslag
  •  Individuele inkomenstoeslag
  • Bijzondere bijstand
  • Regeling Chronisch zieken en gehandicapten
  • Jeugdsportfonds
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Collectief aanvullende ziektekostenverzekering
  • Individuele studietoeslag
  • Jeugdcultuurfonds

Voor wie en waar

De Formulierenbrigade is bedoeld voor alle inwoners van Middelburg met een laag Inkomen (tot ongeveer 130% van het sociaal minimum)

De Formulierenbrigade houdt spreekuur in het gebouw van Porthos, Sint Sebastiaanstraat 12, op:
Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

Het telefoonnummer van de Formulierenbrigade is: (0118) 44 88 44. De Formulierenbrigade werkt samen met Sociaal Raadsliedenwerk.