Bijstand, zelfstandigen

Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u tijdelijk te weinig inkomsten? Of ontvangt u een bijstands- of werkloosheidsuitkering en wilt u een eigen bedrijf starten?

In beide situaties kunt u een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004.

Een startende ondernemer kan een startkapitaal in de vorm van een lening ontvangen. Of een uitkering voor levensonderhoud of een combinatie is mogelijk. De al gevestigde ondernemer kan ook een startkapitaal ontvangen of een uitkering voor tijdelijk levensonderhoud.

Orionis Walcheren

Via de website van Orionis Walcheren kunt u hierover meer informatie krijgen.

Uiteraard kunt u ook direct bellen met Orionis Walcheren via het algemeen telefoonnummer 0118 432 700. Heeft u een uitkering, dan kunt rechtstreeks bellen naar uw klantmanager.