Bijstand, uitkering

Het lukt u niet om met werk in een inkomen te voorzien? Of uw inkomen is te laag of u ontvangt geen andere uitkering? Dan kunt u een beroep doen op de Participatiewet.

In beginsel geldt dat werk boven uitkering gaat, maar het kan dat u (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig heeft. Om in uw levensonderhoud te voorzien, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen

Hoe komt u aan werk (re-integratie)? Hoe komt u aan een bijstandsuitkering? Daarvoor kunt u terecht bij Orionis Walcheren. Orionis Walcheren voert ook andere wetten uit, zoals de IOAW, IOAZ en BBZ.

Orionis Walcheren

Via de website van Orionis Walcheren kunt u hierover meer informatie krijgen.

Uiteraard kunt u ook direct bellen met Orionis Walcheren via het algemeen telefoonnummer 0118 432 700. Heeft u een uitkering, dan kunt rechtstreeks bellen naar uw klantmanager.

Bereken uw Recht

De hoogte van uw uitkering kunt u berekenen op Bereken uw Recht.