Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten

De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben voor hun inwoners een regeling vastgesteld voor chronisch zieken en gehandicapten.

Inwoners op Walcheren die te maken hebben met een chronisch zieke of handicap hebben extra kosten. Als zij een laag inkomen hebben, kunnen ze hiervoor een vergoeding krijgen. De vergoeding bedraagt € 180 per persoon.

Aanvraag

Wilt u meer informatie over deze regeling, onder andere over de voorwaarden en aanvragen? Ga dan naar de website van Orionis Walcheren. De informatie is opgenomen in de beleidsregels bijzondere bijstand.