Jeugdcultuurfonds

De gemeente Middelburg neemt deel aan het Jeugdcultuurfonds Zeeland. Hiermee willen wij bereiken dat kinderen van ouders met een laag inkomen kansen krijgen om zich positief te kunnen ontwikkelen.

Het gaat dan vooral om kinderen tot 18 jaar. Via het jeugdcultuurfonds wordt het voor deze kinderen mogelijk om te kunnen zingen, dansen, toneel spelen of een muziekinstrument te bespelen. Deze activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en de jongere en draagt bij aan vriendschappen en sociale contacten.

Hoe werkt het Jeugdcultuurfonds?

Het fonds betaalt de volledige contributie voor een kind rechtstreeks aan de vereniging of dans-of muziekschool. Ook is er een vergoeding mogelijk voor de benodigde materialen (kleding, muziekinstrument en dergelijke).

Maximaal is € 450,00 per kind per jaar beschikbaar. De vergoeding wordt dus niet betaald aan de ouders. De aanvragen voor de vergoeding worden ingediend door professionele intermediairs, dat wil zeggen de contactpersonen bij de muziekschool, dansscholen, Porthos, Vluchtelingenwerk en de klantmanagers van Orionis Walcheren.

Informatie?

Wilt u meer informatie over het Zeeuws Jeugdcultuurfonds, dan kunt u met uw vragen terecht op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de website van Orionis Walcheren. Daarnaast kan ook contact worden opgenomen met één van bovenvermelde intermediairs.