Armoedebestrijding

Gemeente Middelburg kent verschillende regelingen om armoede te bestrijden.

 • Bijzondere bijstand

  Inwoners van Walcheren met een laag inkomen kunnen geld krijgen om bijzondere kosten te betalen.

 • Kindpakket

  Opgroeiende kinderen kosten geld. Er zijn verschillende regelingen (Kindpakket) die u tegemoet kunnen komen in deze kosten.

 • Fonds cultuur, sport en onderwijs

  Met een laag inkomen is het vaak moeilijk om genoeg geld vrij te maken voor activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of educatief gebied. Dit geldt ook voor mensen die werken. Via het fonds Cultuur, sport en onderwijs kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.

 • Individuele studietoeslag

  De gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen hebben de Verordening Individuele Studietoeslag vastgesteld. Deze toeslag is bedoeld voor mensen die studeren en door een arbeidsbeperking het minimumloon niet kunnen verdienen.

 • Informatie Jeugdsportfonds

  De gemeente Middelburg wil met de deelname aan het Zeeuws Jeugdsportfonds kinderen van minder draagkrachtige ouders in de leeftijd van 4 – 18 jaar snel, effectief en op een laagdrempelige wijze een kans bieden te gaan sporten bij een Middelburgse sportvereniging.

 • Jeugdcultuurfonds

  De gemeente Middelburg neemt deel aan het Jeugdcultuurfonds Zeeland. Hiermee willen wij bereiken dat kinderen van ouders met een laag inkomen kansen krijgen om zich positief te kunnen ontwikkelen.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Het kan zijn dat u al langer een laag inkomen hebt uit een uitkering of uit werk. Misschien hebt u dan wel recht op een extra vergoeding. Ook wel een individuele inkomenstoeslag genoemd.

 • Collectieve Zorgverzekering Gemeenten

  Orionis Walcheren biedt alle inwoners van Walcheren (studenten uitgezonderd) de mogelijkheid om deel te nemen aan een Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG). Deze CZG wordt aangeboden door zorgverzekeraar CZ. Voor het inkomen en vermogen gelden wel voorwaarden.

 • Vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten

  De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben voor hun inwoners een regeling vastgesteld voor chronisch zieken en gehandicapten.

 • Rondkomen op Walcheren

  De folder Rondkomen op Walcheren geeft u een overzicht van regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken.

 • Schuldhulpverlening

  Als u schulden heeft of als u dreigt in schulden te komen ondersteunt Orionis Walcheren u op verschillende manieren.

 • Gratis magazine met tips voor minima

  De drie Walcherse gemeenten hebben gezamenlijk een magazine uitgegeven. Speciaal gericht op kinderen en ouders die rond moeten komen van een laag inkomen. Het gratis magazine 'Dina schrijft' bestaat uit twee delen, een deel gericht op kinderen en een deel gericht op ouders.