Armoedebestrijding

Gemeente Middelburg kent verschillende regelingen om armoede te bestrijden.

 • Bijzondere bijstand

  Inwoners van Walcheren met een laag inkomen kunnen geld krijgen om bijzondere kosten te betalen.

 • Kindpakket

  Opgroeiende kinderen kosten geld. Er zijn verschillende regelingen (Kindpakket) die u tegemoet kunnen komen in deze kosten.

 • Fonds cultuur, sport en onderwijs

  Met een laag inkomen is het vaak moeilijk om genoeg geld vrij te maken voor activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of educatief gebied. Dit geldt ook voor mensen die werken. Via het fonds Cultuur, sport en onderwijs kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een bedrag waar u misschien recht op heeft als u al lange tijd weinig inkomsten heeft.

 • Individuele studietoeslag

  De gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen hebben de Verordening Individuele Studietoeslag vastgesteld. Deze toeslag is bedoeld voor mensen die studeren en door een arbeidsbeperking het minimumloon niet kunnen verdienen.

 • Informatie Jeugdsportfonds

  De gemeente Middelburg wil met de deelname aan het Zeeuws Jeugdsportfonds kinderen van minder draagkrachtige ouders in de leeftijd tot 18 jaar snel, effectief en op een laagdrempelige wijze een kans bieden te gaan sporten bij een Middelburgse sportvereniging.

 • Collectieve Zorgverzekering Gemeenten

  Orionis Walcheren biedt alle inwoners van Walcheren (studenten uitgezonderd) de mogelijkheid om deel te nemen aan een Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG). Deze CZG wordt aangeboden door zorgverzekeraar CZ. Voor het inkomen en vermogen gelden wel voorwaarden.

 • Schuldhulpverlening

  Als u schulden heeft of als u dreigt in schulden te komen ondersteunt Orionis Walcheren u op verschillende manieren. Ook Stichting SchuldHulpMaatje en Humanitas Thuisadministratie Walcheren bieden hulp.

 • Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten

  Gemeente Middelburg heeft voor haar inwoners een regeling vastgesteld voor chronisch zieken en gehandicapten.