Werk en inkomen

Informatie over inkomen en bijstand, armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

 • Armoedebestrijding

  Gemeente Middelburg kent verschillende regelingen om armoede te bestrijden.

 • Bijstand, uitkering

  Het lukt u niet om met werk in een inkomen te voorzien? Of uw inkomen is te laag of u ontvangt geen andere uitkering? Dan kunt u een beroep doen op de Participatiewet.

 • Europees Sociaal Fonds (ESF)

  In januari 2014 vroeg de gemeente Goes ESF-subsidie aan voor uitvoering van activiteiten gericht op voorkoming en bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Zeeland. De arbeidsmarktregio Zeeland bestaat uit alle dertien Zeeuwse gemeenten (Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen).

 • Formulierenbrigade

  De Formulierenbrigade adviseert mensen over regelingen en voorzieningen waar ze recht hebben. Verder helpt de Formulierenbrigade bij het invullen van de aanvraagformulieren.

 • Sociale Cliëntenraad Walcheren

  De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) is er voor de belangen van cliënten van Orionis en alle inwoners van Walcheren met een laag inkomen en biedt hulp, informatie en advies.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Middelburg kent een collectieve verzekering voor inwoners die vrijwilligerswerk verrichten. Voor een sportclub, als buddy voor een zieke of als klaar-over om kinderen veilig over te laten steken.