Werk en inkomen

Informatie over inkomen en bijstand, armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

 • Armoedebestrijding

  Gemeente Middelburg kent verschillende regelingen om armoede te bestrijden.

 • Bijstand, uitkering

  Het lukt u niet om met werk in een inkomen te voorzien? Of uw inkomen is te laag of u ontvangt geen andere uitkering? Dan kunt u een beroep doen op de Participatiewet.

 • Bijstand, zelfstandigen

  Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u tijdelijk te weinig inkomsten? Of ontvangt u een bijstands- of werkloosheidsuitkering en wilt u een eigen bedrijf starten? In beide situaties kunt u een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004.

 • IOAW-uitkering aanvragen

  Bent u een oudere werkloze werknemer en heeft u geen recht meer op een WW-uitkering? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers: de IOAW-uitkering. Deze uitkering sluit - behalve voor jonggehandicapten - aan op de WW-uitkering. U doet uw aanvraag niet bij de gemeente, maar bij het UWV Werkbedrijf in uw regio.

 • IOAZ-uitkering aanvragen

  Bent u als oudere arbeidsongeschikte zelfstandige noodgedwongen uw bedrijf of beroep te beëindigen? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen).

 • Formulierenbrigade

  De Formulierenbrigade adviseert mensen over regelingen en voorzieningen waar ze recht hebben. Verder helpt de Formulierenbrigade bij het invullen van de aanvraagformulieren.

 • Europees Sociaal Fonds (ESF)

  In januari 2014 vroeg de gemeente Goes ESF-subsidie aan voor uitvoering van activiteiten gericht op voorkoming en bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Zeeland. De arbeidsmarktregio Zeeland bestaat uit alle dertien Zeeuwse gemeenten (Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen).

 • Sociale Cliëntenraad Walcheren

  De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) is er voor de belangen van cliënten van Orionis en alle inwoners van Walcheren met een laag inkomen en biedt hulp, informatie en advies.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Middelburg kent een collectieve verzekering voor inwoners die vrijwilligerswerk verrichten. Voor een sportclub, als buddy voor een zieke of als klaar-over om kinderen veilig over te laten steken.