Dagbesteding Wmo

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de voorziening Dagbesteding aangevraagd worden. Dagbesteding is bedoeld voor volwassenen die vanwege hun beperking niet kunnen werken. Ook kunnen zij niet deelnemen aan regulier begeleid werken. Dan kan dagbesteding via de Wmo een oplossing bieden.

Wat is dagbesteding Wmo?

De dagbesteding is in groepsverband: meestal vindt dit overdag plaats, buiten de woonsituatie. Indien mogelijk wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven. De dagbesteding bestaat uit één van de volgende activiteiten of een combinatie hiervan:

  • arbeidsmatige activiteiten;
  • activering, gericht op zinvolle besteding van de dag;
  • het bijhouden van (sociale) vaardigheden.

Aanvraag

We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente.

Wat kunt u zelf?

Wat kunt u zelf nog? Kunt u hulp inschakelen van familie of het sociale netwerk? Welke hulp is er beschikbaar via de Welzijnsorganisaties? Dat blijft altijd de vraag. U krijgt ondersteuning via de gemeente daar waar nodig. De Wmo vult aan waar het niet (meer) gaat. Het streven is dat u zoveel mogelijk zelf blijft doen. Of dat het weer zelfstandig gaat oppakken. We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente.