Beschermd wonen

Wat is beschermd wonen?

Een doel van beschermd wonen kan zijn:

  • het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie;
  • het verbeteren van het psychisch en psychosociaal functioneren;
  • stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld;
  • het voorkomen van verwaarlozing;
  • voorkomen van maatschappelijke overlast;
  • het afwenden van gevaar voor de cliënt of voor anderen.

We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente.

Lees meer over onze werkwijze.

Aanvraag

Hoe kunt u beschermd wonen aanvragen? U doet een aanvraag bij een 'centrumgemeente' voor beschermd wonen. Voor inwoners Zeeland is Vlissingen de centrumgemeente. Elke aanvraag bij een centrumgemeente voor Beschermd Wonen wordt gevolgd door een onderzoek. We gaan in gesprek over uw persoonlijke situatie. We onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn.

Besluit over de aanvraag

Wonen in een beschermde woonomgeving betekent ook verhuizen. Verhuist de aanvrager binnen Zeeland? Dan beslist de gemeente Vlissingen over de aanvraag. Wil de aanvrager verhuizen naar een instelling in een andere regio? De centrumgemeente van de gemeentelijke regio waar de aanvrager zich wil vestigen beslist dan over de aanvraag.

Voorbeeld: Beschermd wonen in een andere regio

Yanoz (26) woont op dit moment in Middelburg, hij wil zich vestigen in een Beschermd wonen instelling in de regio Utrecht. De vader van Yanoz doet een aanvraag voor Beschermd wonen bij de gemeente Vlissingen. Dit is de centrumgemeente voor Zeeland. Een medewerker van de gemeente Vlissingen doet vervolgens het onderzoek naar de persoonlijke situatie van Yanoz. Komt uit het onderzoek dat Beschermd wonen de beste oplossing is? Dan wordt de uitkomst van het onderzoek voorgelegd aan centrumgemeente Utrecht. Daar wil Yanoz gaan wonen. Deze gemeente beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd (of niet).

Persoonlijke onderzoek

U vraagt ondersteuning aan via de Wmo? Dan zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonlijke situatie te onderzoeken.

Lees meer over onze werkwijze.