Wmo voorzieningen

De Wet maatschappelijke ondersteuning biedt voorzieningen die u helpen mee te doen in de maatschappij. Er zijn verschillende voorzieningen mogelijk via de Wmo.

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is gericht op personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Iemand woont in een accommodatie van een instelling, met toezicht en begeleiding.

 • Crisishulp

  Is er een crisissituatie? Onderneem actie. Schakel hulp in via onderstaande organisaties.

 • Dagbesteding Wmo

  Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de voorziening Dagbesteding aangevraagd worden. Dagbesteding is bedoeld voor volwassenen die vanwege hun beperking niet kunnen werken. Ook kunnen zij niet deelnemen aan regulier begeleid werken. Dan kan dagbesteding via de Wmo een oplossing bieden.

 • Huishoudelijke hulp

  Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de voorziening Huishoudelijke Hulp aangevraagd worden. Huishoudelijke Hulp via de Wmo wordt ingezet voor mensen die beperkingen hebben bij het uitvoeren van het huishouden. Deze beperking dient langdurig te zijn. Daarnaast is de hulp structureel nodig.

 • Huishoudelijke zorg

  Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de voorziening Huishoudelijke Zorg aangevraagd worden. Het doel is dat iemand weer kan wonen in een schoon en leefbaar huis. Praktische instructie voor het aanleren en uitvoeren van huishoudelijke taken, zijn onderdeel van Huishoudelijke Zorg.

 • Hulpmiddelen en woningaanpassingen

  Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen voorzieningen zoals een hulpmiddel of een woningaanpassing aangevraagd worden. Bij een lichamelijk beperking kan een hulpmiddel of een woningaanpassing uitkomst bieden. De voorziening moet langdurig gebruikt worden en het moet noodzakelijk zijn.

 • Individuele begeleiding

  Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan iemand individuele begeleiding aanvragen. Dit is bedoeld voor volwassenen die beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Het helpt hen te leren omgaan met de gevolgen van een aandoening, stoornis en/of bestaande beperkingen.

 • Kortdurend verblijf Wmo

  Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de voorziening Kortdurend verblijf aangevraagd worden.

 • Collectief vervoer

  Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de voorziening Wmo Collectief vervoer aangevraagd worden. Ook is er de mogelijkheid voor rolstoelvervoer en vervoer naar dagbesteding.