Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Vanaf 2020 kunnen inwoners en hulpverleners een melding doen wanneer zij ernstige zorgen hebben over een cliënt, buurtbewoner of familielid met psychische problemen. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is vanaf dan in werking en vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

Is er sprake van een acute crisissituatie? Bel dan 112.

De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die verplichte psychische zorg nodig hebben. De nieuwe wet geeft de persoon om wie het gaat meer mogelijkheden om mee te praten over de zorg. Ook de familie en naasten van deze persoon hebben meer mogelijkheden om mee te praten.

De rechter bepaalt of er wel of geen verplichte zorg moet komen. De rechter besluit hiertoe als vrijwillige zorg niet mogelijk is. En als verplichte zorg nodig is om ernstig nadeel op te lossen of te voorkomen. Als het kan, krijgt de gemelde persoon de verplichte zorg aan huis. Alleen als echt niet anders kan, gaat hij of zij naar een zorginstelling.

Meldpunt Wvggz

Inwoners en hulpverleners van de Zeeuwse gemeenten kunnen melding doen bij het Meldpunt Wvggz van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.

Deskundigen van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland nemen de meldingen aan voor alle Zeeuwse gemeenten. Zij lopen de meldingen na, voeren verkennend onderzoek uit en vragen indien nodig zorgmachtigingen aan bij de officier van justitie. Het meldpunt houdt zich aan de regels voor gegevensdeling zoals die in de Wvggz staan.

Kijk voor meer informatie op veiligheidshuiszeeland.nl/meldpunt-wvggz.