Welke hulp hoort bij de Wmo?

Er zijn verschillende zorgwetten waarmee de zorg in Nederland is geregeld. Dit heeft met name te maken met de vergoeding voor de zorg. De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Wat valt er onder de Wmo?

 • Begeleiding Regulier
 • Begeleiding Specialistisch
 • Beschermd wonen
 • Dagbesteding basis en dagbesteding specialistisch
 • Huishoudelijke Hulp
 • Huishoudelijke Zorg
 • Hulpmiddelen en woningaanpassingen
 • Kortdurend Verblijf
 • Vervoer Wmo

Twijfelt u waar u zorg of ondersteuning moet aanvragen?

Bel of e-mail dan Het Juiste Loket. Het Juiste Loket wijst u de weg naar zorg en ondersteuning die valt onder de:

 • Jeugdwet;
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Wet langdurige zorg (Wlz);
 • zorg en ondersteuning aan kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging nodig hebben;
 • zorg voor ongeneeslijk zieke mensen (palliatieve zorg);
 • zorg van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname.

De hulp van het juiste loket is gratis.

Telefoonnummer: (030) 789 78 78
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Heeft u een hulpvraag die valt onder de Wmo?

Op deze website staat een kort overzicht per zorgwet. Zo kunt u inschatten onder welke wet uw vraag valt. U kunt dan mogelijk zelf al beoordelen of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de Wmo.