Eigen bijdrage 2020

Iedereen die ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betaalt een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19 per huishouden, per maand. Dit is een landelijke regeling. Er zijn uitzonderingen hierop.

Uitzondering: een hogere eigen bijdrage

In deze situatie betaalt u (mogelijk) een eigen bijdrage hoger dan € 17,50: maakt u gebruik van de maatschappelijke opvang of beschermd wonen met intramuraal verblijf? U woont in een instelling of in een woning van een instelling? Dan betaalt u een eigen bijdrage die vastgesteld wordt door het CAK op basis van uw inkomen en uw eigen vermogen (en eventueel van uw partner). Dus niet het vaste bedrag van € 19.

Uitzondering: geen eigen bijdrage

In deze situaties betaalt u géén eigen bijdrage:

  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u jonger dan 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen.
  • De eigen bijdrage voor het collectief vervoer via de Gemeentelijke Vervoerscentrale is en blijft een ritprijs die gelijk is met die van het openbaar vervoer.
  • Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage.

Contact met het CAK

Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Dan kunt u deze het beste stellen aan het CAK. Het CAK int de eigen bijdrage. Zij sturen u ook de factuur. Heeft u vragen over deze factuur of andere vragen over de eigen bijdrage? Bel dan rechtstreeks met het CAK via het gratis informatienummer 0800 – 1925. (Ma. t/m vrij. van 8.30 tot 17.00 uur.) Op de website www.hetcak.nl vindt u meer informatie.