Eigen bijdrage 2020

Iedereen die ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betaalt een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19 per huishouden, per maand. Dit is een landelijke regeling. Er zijn uitzonderingen hierop.

Actueel

Door een technisch probleem in de systemen van het CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Het CAK doet er alles aan om Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. Kijk voor meer informatie op www.hetcak/wmo2020

Uitzondering: een hogere eigen bijdrage

Woont u in een instelling? Dan betaalt u een eigen bijdrage die wordt berekend op basis van uw woonsituatie, uw inkomen en eigen vermogen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als u in een beschermde woonvorm woont. In deze situatie betaalt u de eerste 4 maanden een lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u de hoge eigen bijdrage. Dit bedrag is hoger dan de vastgestelde € 19 die voor de overige Wmo-voorzieningen geldt.

Uitzondering: geen eigen bijdrage

In deze situaties betaalt u géén eigen bijdrage:

  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u jonger dan 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen.
  • De eigen bijdrage voor het collectief vervoer via de Gemeentelijke Vervoerscentrale is en blijft een ritprijs die gelijk is met die van het openbaar vervoer.
  • Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage.

Contact met het CAK

Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Dan kunt u deze het beste stellen aan het CAK. Het CAK int de eigen bijdrage. Zij sturen u ook de factuur. Heeft u vragen over deze factuur of andere vragen over de eigen bijdrage? Bel dan rechtstreeks met het CAK via het gratis informatienummer 0800 – 1925. (Ma. t/m vrij. van 8.30 tot 17.00 uur.) Op de website www.hetcak.nl vindt u meer informatie.