Cliëntondersteuning Jeugd en Wmo

Vraagt u ondersteuning aan via de Jeugdwet of Wmo? Dan onderzoeken we uw persoonlijke situatie. Vindt u het lastig om dit gesprek te voeren? Dan kunt u iemand uit uw familie of sociale netwerk vragen hierbij te zijn. Of u kunt gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is kosteloos.

Wat doet een onafhankelijk cliëntondersteuner?

Onafhankelijke cliëntondersteuning is hetzelfde als een vertrouwenspersoon. Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen zowel professioneel opgeleide medewerkers als gecertificeerde vrijwilligers zijn. Zij wijzen u de weg naar de juiste organisatie.

De onafhankelijke cliëntondersteuner / vertrouwenspersoon:

 • zoekt samen met u naar verbeteringen in uw situatie
 • beantwoordt vragen over Wmo of jeugdhulp
 • helpt bij het voorbereiden van een aanvraag voor Wmo-ondersteuning of jeugdhulp
 • biedt hulp tijdens een gesprek voor het aanvragen van Wmo of jeugdhulp
 • geeft advies over de aangeboden hulp
 • voert vertrouwelijke gesprekken
 • ondersteunt of bemiddelt bij klachten

Onderwerpen cliëntondersteuning

U kunt met een onafhankelijk cliëntondersteuner spreken over bijvoorbeeld:

 • welzijn
 • zorg
 • wonen
 • recht
 • vervoer
 • participatie in de maatschappij
 • klachten

Waar kunt u terecht?

Voor Wmo:

Voor Jeugdhulp: 

Werkwijze van de onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuners zijn professionals. Zij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u geeft. Ze handelen alleen met uw medeweten en toestemming.

Onafhankelijk

Alle cliëntondersteuners zijn onafhankelijk en zelfstandig.

De professionals van Zorgbelang Zeeland/Brabant zijn aangesloten bij het AKJ. Het AKJ is de landelijke organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Zij zijn niet verbonden aan jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.

Wat is de Wmo?