Voordat u een aanvraag Wmo doet

U wilt een aanvraag doen voor ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voordat u deze aanvraag doet, moet u verschillende stappen doorlopen. Mogelijk kunt u de ondersteuning op een andere manier regelen dan via de gemeente.

Zelf actie ondernemen

U moet de ondersteuning via de gemeente zien als laatste sluitstuk, wanneer er geen andere hulpbronnen voor u zijn. Heeft u actief naar andere oplossingen gezocht? Anders dan ondersteuning via de Wmo? U moet eerst zelf actie ondernemen. Dat is een voorwaarde. Dit doet u vóórdat u gemeentelijke ondersteuning aanvraagt.

Hoe regelt u ondersteuning?

U moet kunnen aantonen dat u onderstaande stappen heeft doorlopen.

  • Wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag op te lossen?
  • Heeft u hulp gevraagd via uw familie of uw sociale netwerk?
  • Heeft u advies gevraagd via Welzijnsorganisaties op Walcheren? Denk aan: de GGD of Maatschappelijk Werk Walcheren. Deze hulpverlening is kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Voor hulp van een Welzijnsorganisaties heeft u géén gemeentelijke beschikking nodig. Voor ondersteuning via de Wmo wel.

Lees meer hierover bij: Hoe regel ik ondersteuning?

Wat is de volgende stap?

Kan uw hulpvraag niet opgelost kan worden via bovenstaande stappen? Dan onderzoeken we of de Wmo een oplossing kan bieden. U kunt dan een Wmo-advies aanvragen. Lees meer hierover in de volgende stap.