Aanvraag Wmo stap 6: evaluatie Wmo

Tijdens de periode dat u ondersteuning krijgt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), wordt de ondersteuning regelmatig geëvalueerd. In de beschikking leest u om de hoeveel maanden wij evalueren. Wij maken een afspraak voor deze evaluatie.

Heeft uw beschikking een einddatum?

Staat in uw beschikking vermeld op welke datum de ondersteuning wordt beëindigd? Dan stopt de hulp/ondersteuning die u ontvangt. Houd u deze datum goed in de gaten. Heeft u nog langer ondersteuning nodig? Neem dan tijdig contact met ons op. Bijvoorbeeld twee maanden voorafgaand aan de einddatum. We kunnen dan een evaluatie met u inplannen. Als langere ondersteuning inderdaad noodzakelijk is, wordt uw ondersteuningsplan hierop aangepast en ontvangt u een nieuwe beschikking.

Wat wordt er besproken tijdens de evaluatie?

We pakken opnieuw uw ondersteuningsplan erbij. Dit vormt de leidraad voor het gesprek.

  • Hoe gaat het nu met u?
  • Hoe heeft u de ondersteuning die u heeft ontvangen ervaren?
  • Zijn de doelen behaald?
  • Is de zorg die u heeft gehad nog noodzakelijk?
  • Zijn er andere manieren om de ondersteuning te organiseren? Zie ook: Hoe regel ik Ondersteuning?

Voorbereiding voor het evaluatiegesprek

Zorg dat u uw ondersteuningsplan hebt doorgelezen voordat u uw afspraak heeft. Probeer bovenstaande vragen zo goed mogelijk voor uzelf te beantwoorden. Vindt u dit lastig? Vraag dan hulp van iemand uit uw omgeving. Bijvoorbeeld een familielid of iemand uit uw sociale netwerk. U kunt ook een beroep doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner. Lees meer over cliëntondersteuning.

Uitkomst evaluatie

De uitkomsten van het evaluatiegesprek kunnen als volgt zijn. De Wmo-ondersteuning:

  • wordt beëindigd.  
  • wordt aangepast.
  • wordt ongewijzigd doorgezet.
  • gewijzigd in een andere vorm van ondersteuning, bijvoorbeeld via de Wet Langdurige Zorg. Lees meer over andere wetgeving.