Aanvraag Wmo stap 4: besluit over uw aanvraag

Soms is één gesprek niet genoeg en is er aanvullend onderzoek nodig. Het kan zijn dat we een extra gesprek met u voeren of extra onderzoek doen naar uw woning. Het kan ook zijn dat we met anderen in uw omgeving willen spreken over uw situatie. Bijvoorbeeld met uw familie of met een hulpverleningsinstantie waar u al contact mee hebt.

Wij nemen alleen contact op met anderen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wanneer er problemen zijn rondom uw veiligheid of als er sprake is van diverse en/of zwaardere problematiek, schakelen we soms meerdere organisaties in om hulp te bieden. Ook daarover wordt u geïnformeerd.

Het besluit

Het onderzoek moet uitwijzen of u daadwerkelijk ondersteuning krijgt via de Wmo. We beoordelen uw aanvraag binnen de duur van 6 – 8 weken. Daarna krijgt u een officiële brief van de gemeente met het besluit. Dit heet een beschikking. In de beschikkingsbrief staat of uw aanvraag is toegewezen of afgewezen.

Wat staat er in de beschikkingsbrief?

Veel mensen vinden de taal in de beschikkingsbrief moeilijk. De gemeente is wettelijk verplicht om deze termen te gebruiken in de beschikking. Hier leggen we uit wat het betekent.

  • Besluit: in de brief staat het besluit; dit is de beslissing of uw aanvraag is toegewezen of niet.
  • Toekenning: uw aanvraag is goedgekeurd. Dit betekent dat u ondersteuning krijgt. De ondersteuning via de Wmo komt overeen met uw ondersteuningsplan.
  • Afwijzing: uw aanvraag is afgewezen. Dit betekent dat u geen ondersteuning krijgt via de Wmo.
  • Besluit over de voorziening: hier wordt benoemd welke ondersteuning u krijgt. Dit heet een voorziening. Dit is meestal al vooraf met u besproken tijdens het persoonlijk gesprek.
  • Motivering: de gemeente heeft getoetst of uw vraag past binnen de wettelijke kaders van de Wmo. Of uw aanvraag voldoet aan de wet. Dit blijkt uit het Wmo-onderzoek (het persoonlijke gesprek, stap 2) en het ondersteuningsplan (stap 3).
  • Evaluatiemoment: in de beschikking staat voor welke periode u ondersteuning ontvangt. U ziet in de beschikking een einddatum. Soms kan de ondersteuning niet stopgezet worden, er wordt dan een evaluatie met u ingepland. Uit de evaluatie moet blijken of de Wmo-ondersteuning nog nodig is en verlengd (of bijgesteld) moet worden.
  • Eigen bijdrage: iedereen die ondersteuning krijgt via de Wmo, betaalt een eigen bijdrage. Lees hierover meer.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

Is uw aanvraag afgewezen?

Wanneer u geen ondersteuning krijgt via de Wmo, betekent het niet dat er helemaal geen hulp voor u beschikbaar is. Wij hebben beoordeeld dat u op andere manieren een oplossing kunt vinden voor uw hulpvraag. Lees meer hierover bij: Hoe regel ik ondersteuning? U kunt bijvoorbeeld via Welzijnsorganisaties op Walcheren kosteloos advies en hulp aanvragen.

Vragen over het besluit?

Neem dan contact met ons op.

Wat is de volgende stap?

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, dan wordt daarna het contact gelegd met een zorgaanbieder die contract heeft met de gemeente. Lees meer hierover.