Aanvraag Wmo

U wilt ondersteuning aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit stappenplan leest u onze werkwijze.

 • Voordat u een aanvraag Wmo doet

  U wilt een aanvraag doen voor ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voordat u deze aanvraag doet, moet u verschillende stappen doorlopen. Mogelijk kunt u de ondersteuning op een andere manier regelen dan via de gemeente.

 • Aanvraag Wmo stap 1: advies aanvragen

  U wilt advies aanvragen of het mogelijk is om ondersteuning te krijgen vanuit de gemeente. U kunt telefonisch advies aanvragen of per e-mail. Of kom langs bij op het stadskantoor.

 • Aanvraag Wmo stap 2: Wmo onderzoek

  We onderzoeken en beoordelen of ondersteuning vanuit de Wmo noodzakelijk is. Dit noemen we ook wel het Wmo onderzoek.

 • Aanvraag Wmo stap 3: ondersteuningsplan

  Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van het Wmo onderzoek. Wij schrijven het plan na afloop van het persoonlijk gesprek. We stellen doelstellingen op hoe u uw zelfredzaamheid kunt vergroten en uw participatie in de maatschappij.

 • Aanvraag Wmo stap 4: besluit over uw aanvraag

  Soms is één gesprek niet genoeg en is er aanvullend onderzoek nodig. Het kan zijn dat we een extra gesprek met u voeren of extra onderzoek doen naar uw woning. Het kan ook zijn dat we met anderen in uw omgeving willen spreken over uw situatie. Bijvoorbeeld met uw familie of met een hulpverleningsinstantie waar u al contact mee hebt.

 • Aanvraag Wmo stap 5: Wmo wordt ingezet

  U heeft een beschikkingsbrief ontvangen waarin staat dat u een Wmo-voorziening krijgt. Hoe gaat het dan verder? Vanaf dan mag u een zorgaanbieder inschakelen voor ondersteuning.

 • Aanvraag Wmo stap 6: evaluatie Wmo

  Tijdens de periode dat u ondersteuning krijgt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), wordt de ondersteuning regelmatig geëvalueerd. In de beschikking leest u om de hoeveel maanden wij evalueren. Wij maken een afspraak voor deze evaluatie.