Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Wat is de Wmo (Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Hoe doet u een aanvraag voor ondersteuning?

 • De Wmo uitgelegd

  Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Er kan een aanvraag voor ondersteuning bij de gemeente worden gedaan, wanneer er geen andere mogelijkheid is om de hulpvraag op te lossen.

 • Welke hulp hoort bij de Wmo?

  Er zijn verschillende zorgwetten waarmee de zorg in Nederland is geregeld. Dit heeft met name te maken met de vergoeding voor de zorg. De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

 • Wmo voorzieningen

  De Wet maatschappelijke ondersteuning biedt voorzieningen die u helpen mee te doen in de maatschappij. Er zijn verschillende voorzieningen mogelijk via de Wmo.

 • Aanvraag Wmo

  U wilt ondersteuning aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit stappenplan leest u onze werkwijze.

 • Financiering Wmo

  Op deze pagina leest u meer over hoe de Wmo wordt gefinancierd. Moet u zelf een eigen bijdrage betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo? Wie betaalt de zorgaanbieder? Wat is Zorg in Natura? Hoe werkt een Persoonsgebonden budget (pgb)?

 • Cliëntondersteuning Jeugd en Wmo

  Vraagt u ondersteuning aan via de Jeugdwet of Wmo? Dan onderzoeken we uw persoonlijke situatie. Vindt u het lastig om dit gesprek te voeren? Dan kunt u iemand uit uw familie of sociale netwerk vragen hierbij te zijn. Of u kunt gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is kosteloos.

 • Wmo en privacy

  TIM gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We houden ons aan de privacywetgeving AVG. Alleen medewerkers die bevoegd zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens inzien. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

 • Eigen bijdrage 2020

  Iedereen die ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betaalt een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19 per huishouden, per maand. Dit is een landelijke regeling. Er zijn uitzonderingen hierop.

 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  14 april 2020

  Vanaf 2020 kunnen inwoners en hulpverleners een melding doen wanneer zij ernstige zorgen hebben over een cliënt, buurtbewoner of familielid met psychische problemen. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is vanaf dan in werking en vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).