Overzicht welzijnsorganisaties op Walcheren

We werken nauw samen met de organisaties die hieronder genoemd staan. U heeft geen verwijzing of beschikking nodig om hulp te krijgen via deze organisaties. Het overzicht hieronder is niet compleet.

Op de website van Maatschappelijk werk Walcheren (MWW) vindt u ook een overzicht.

Weet u niet goed waar te beginnen? Deze organisaties zijn een goed startpunt:

 • GGD Zeeland - Bewaakt en beschermt de gezondheid van alle Zeeuwen
 • Maatschappelijk Werk Walcheren MWW - Maatschappelijk werk voor alle leeftijden. Werkzaam op heel Walcheren.
 • Stichting Roat - Welzijnsorganisatie voor inwoners van Vlissingen van alle leeftijden. Breed aanbod van diensten.
 • Welzijn Middelburg - Welzijnsorganisatie voor inwoners van Middelburg van alle leeftijden. Breed aanbod van diensten.

Hulp in een onveilige situatie

 • Veilig Thuis - Meldpunt wanneer u zich zorgen maakt over de veiligheid jezelf of anderen. Voor het melden van huiselijk geweld voor alle leeftijden. Ook als u twijfelt: bel 0800-2000.
 • Centrum Seksueel Geweld Zeeland - hulp na een aanranding, verkrachting of incest. Bel 0800-0188.
 • RUPS - Regionaal Uitstapprogramma voor Prostituees in Zeeland, voor iedereen die uit de prostitutie wil stappen.

Specifieke vragen / doelgroepen

 • Orionis Walcheren - ondersteunt inwoners van Walcheren op het gebied van werk, inkomen en schulden.
 • Stichting Manteling Walcheren - ondersteuning voor mantelzorgers, maatjes voor hen die eenzaam zijn. En hulp aan mensen met een ziekte, beperking, psychische problemen of dementie. Daarnaast bieden zij hulp in de laatste fase van het leven.
 • Samen op Stap met de bus - uitjes of boodschappen doen met de Samen op Stap bus van WVO-zorg. Deze organisatie biedt nog meer activiteiten voor ouderen.
 • Seniorentaxibus
 • Stichting VluchtelingenWerk - ondersteuning aan vluchtelingen en asielzoekers.
 • SVRZ - activiteiten voor ouderen. (Let op een deel van de activiteiten is niet voor iedereen gratis toegankelijk.)
 • Voedselbank Walcheren - helpt mensen in nood door hen tijdelijk van voedselhulp te voorzien, zij krijgen iedere week een gratis voedselpakket. U moet aan een aantal criteria voldoen, voordat u zich kunt aanmelden. Lees meer op de website.
 • Zeeuws Verlies - Zeeuws steunpunt bij verlies en rouw.

Vrijwilligersorganisaties

Deze vrijwilligersorganisaties helpen u graag.

 • Humanitas - vrijwilligers helpen u verder op gebied van eenzaamheid, opgroeien, opvoeden, detentie, thuisadministratie en verlies.
 • Stichting Present Walcheren - vrijwilligers helpen met klusjes, tuinieren, spelletjes doen of een dagje uit.
 • Leger des Heils - zij bieden diverse gratis diensten aan, o.a. gesprekken, tweedehands kleding, budgetcoach, gezamenlijke maaltijden.
 • Stichting Kledingbank Zeeland - biedt gratis kleding aan hen die het niet meer kunnen betalen.
 • Stichting Leergeld - ondersteuning aan kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Zij kunnen ondersteuning krijgen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging.