Wat kan TIM voor mij doen?

Heeft uw kind ondersteuning nodig vanuit de Jeugdwet? Of wilt u een aanvraag doen voor een Wmo-voorziening?

Een aanvraag doet u bij TIM.

Valt uw hulpvraag onder de Jeugdwet of de Wmo?

Bent u bij ons aan het goede adres? Dat is de eerste vraag die we proberen te beantwoorden, wanneer u contact met ons opneemt. Het kan ook zijn dat wij u doorverwijzen naar een welzijnsorganisatie, zoals Maatschappelijk Werk Walcheren of Stichting Manteling. Deze hulpverlening is kosteloos en voor iedereen toegankelijk. U heeft hiervoor geen beschikking van uw gemeente nodig.

De tweede vraag die we proberen te beantwoorden is: past uw hulpvraag binnen de mogelijkheden van de Jeugdwet en de Wmo? Misschien wordt uw vraag vergoed door de zorgverzekering of een andere wet. Dat kunt u ook zelf opzoeken. Kijk rustig rond op deze website. Hopelijk vindt u antwoord op uw vragen.

Wat doet TIM?

TIM onderzoekt uw hulpvraag. We gaan met u in gesprek. Er wordt met u meegedacht wat de beste oplossing is voor u. Soms doen we aanvullend onderzoek. Als u ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo krijgt, dan ontvangt u een beschikking. In de beschikking staat welke hulp / hulpmiddel u ontvangt via een zorgaanbieder. De zorgaanbieder moet een contract hebben met de gemeente. De hulpvraag wordt vergoed via de gemeente.

Lees meer over hoe u een aanvraag doet:

Hoe vraagt u ondersteuning aan?

Ondersteuning via de gemeente is aanvullend op uw eigen oplossingen. Misschien kunt u op andere manieren hulp organiseren? Bekijk onderstaande vragen voor inspiratie en achtergrondinformatie.