Twijfelt u waar u zorg of ondersteuning moet aanvragen?

Bel of e-mail dan Het Juiste Loket.

Het Juiste Loket wijst u de weg naar zorg en ondersteuning die valt onder de:

  • Jeugdwet;
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet langdurige zorg (Wlz);
  • zorg en ondersteuning aan kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging nodig hebben;
  • zorg voor ongeneeslijk zieke mensen (palliatieve zorg);
  • zorg van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname.

De hulp van het juiste loket is gratis.

Telefoonnummer: (030) 789 78 78
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur