Kan mijn sociale netwerk helpen?

De gemeente biedt ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze ondersteuning is bedoeld om aan te vullen waar uw eigen mogelijkheden ophouden. We onderzoeken wat u zelf heeft gedaan om uw hulpvraag op te lossen. De tweede onderzoeksvraag is: kunt u hulp inschakelen via uw familie of uw sociale netwerk?

Heeft u hulp gevraagd via uw familie of sociale netwerk? Durf om hulp te vragen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Bijvoorbeeld via familie, vrienden, buren, kennissen of via een vereniging waar u bij aangesloten bent. Leg duidelijk uit waar u hulp bij nodig heeft. Hoe vaak heeft u deze hulp nodig? Misschien kunt u zelfs iets terug doen voor de persoon die u helpt. Stel: uw zoon helpt u bij de administratie en uw buurvrouw zeemt uw ramen. En u? U bakt voor hen beiden een heerlijke appeltaart. Hieronder enkele voorbeelden.

Familienetwerkberaad

Denkt u zelf dat uw familie en sociale netwerk niet voldoende kan helpen? Wij zijn verplicht dit te onderzoeken, op het moment dat u een aanvraag doet voor ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo. Misschien ziet u zelf geen mogelijkheden, maar denken wij dat die er wel zijn. Het komt dan voor dat we een Familienetwerkberaad inplannen. We vragen mensen die veel voor u betekenen bij elkaar in één overleg (beraad). Met elkaar bedenken we oplossingen voor uw hulpvraag.

Voorbeeld Wmo - uw vader wordt ouder en is eenzaam

U maakt zich zorgen over uw vader. Hij woont in een klein(er) Walchers dorp en uw moeder is recentelijk overleden. Hij heeft moeite met sociale contacten aan te gaan en daarom wilt u voor hem Dagbesteding via de Wmo aanvragen.

Onze eerste vraag is: wat kan uw vader zelf doen om zijn sociale contacten te vergroten? Welke hobby's zou hij graag uitoefenen? Hij blijkt tijdens het gesprek namelijk nog veel 'te goed' voor dagbesteding.

De tweede vraag is: wat kan het sociale netwerk voor hem doen? Wat kunt u als kind zelf doen voor uw vader? Kan hij wekelijks met jullie samen eten? Zijn er nog broers, zussen of neven en nichten? Of is er een buurman waar hij mee op stap kan?

Welke organisatie zoekt nog vrijwilligers? Mogelijk kan uw vader klusjes doen, spelletjes doen of een luisterend oor bieden?

Wat kan uw vader zelf doen om de situatie te veranderen? Denk creatief. Er kan vaak meer dan u denkt.

Voorbeeld Jeugdwet - logeeradres voor uw kind

Uw zoon heeft een beperking. U zou als ouder graag ontlast worden in de zorg voor uw kind. U wilt daarom via de Jeugdwet een logeervoorziening aanvragen voor in het weekend.

Onze eerste vraag is: wat heeft u zelf gedaan om de zorg voor uw kind makkelijker te maken?

Onze tweede vraag is: heeft u hulp gevraagd via uw familie of sociale netwerk? Uw zus en uw zoontje kennen elkaar goed, u kunt bijvoorbeeld aan haar vragen of uw zoon eens per maand een nacht mag komen logeren.

Het is vaak spannender om een groter netwerk aan te spreken buiten uw familie. Toch kennen we hierin succesvolle voorbeelden. Bijvoorbeeld dat er via de kerk of de zwem- of voetbalvereniging mensen bereid zijn om een dagje op te passen. U kunt dan naar het pretpark met de andere kinderen. Of als ouders samen een dagje weg.

Weet u dat er ook organisaties zijn op Walcheren die u ontlasten in de zorg voor een familielid? Een mooi voorbeeld is Stichting Manteling Walcheren. Zij zetten vrijwilligers in om mantelzorgers te ontlasten. Er zijn nog vele andere organisaties op Walcheren die u kosteloos adviseren en helpen. Voor deze hulp is geen beschikking nodig via de gemeente.

Hoe regelt u ondersteuning

Ondersteuning via de gemeente is een oplossing als u de hulp niet kunt organiseren met uw sociale netwerk of een Welzijnsorganisatie. Het is belangrijk dat u kunt aantonen u geen andere oplossing heeft dan ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo. Bekijk onderstaande stappen die u kunt zetten voor het organiseren van hulp.