Ondersteuning regelen

U heeft geprobeerd via uw omgeving hulp te krijgen, of via Maatschappelijk Werk Walcheren of Welzijn Middelburg, en heeft aanvullend ondersteuning nodig. U wilt deze ondersteuning nu aanvragen. Hoe vraagt u dat aan? Wij stellen altijd onderstaande vragen. Doorloopt u deze stappen alvast? Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u geen andere oplossing heeft dan ondersteuning via de gemeente.

 • Twijfelt u waar u zorg of ondersteuning moet aanvragen?

  Bel of e-mail dan Het Juiste Loket.

 • Wat kan TIM voor mij doen?

  Heeft uw kind ondersteuning nodig vanuit de Jeugdwet? Of wilt u een aanvraag doen voor een Wmo-voorziening?

 • Welzijnsorganisaties op Walcheren

  Een Welzijnsorganisatie is een organisatie waar iedereen hulp, advies en begeleiding krijgt. Voor deze hulp hoeft u niet te betalen. En u heeft geen beschikking via de gemeente nodig.

 • Kan mijn sociale netwerk helpen?

  De gemeente biedt ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze ondersteuning is bedoeld om aan te vullen waar uw eigen mogelijkheden ophouden. We onderzoeken wat u zelf heeft gedaan om uw hulpvraag op te lossen. De tweede onderzoeksvraag is: kunt u hulp inschakelen via uw familie of uw sociale netwerk?

 • Wat kan ik zelf doen om een hulpvraag op te lossen?

  De gemeente biedt ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking. We zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken of u deze ondersteuning echt nodig heeft. De eerste onderzoeksvraag is: wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag op te lossen?