Welke hulp hoort bij de Jeugdwet?

Er zijn verschillende zorgwetten waarmee de zorg in Nederland is geregeld. Dit heeft vooral te maken met de vergoeding voor de zorg. De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. U kunt hier een aanvraag doen voor ondersteuning.

Wat valt er onder de Jeugdwet?

Hieronder staan verschillende soorten jeugdhulp. We noemen dit ook wel Jeugdwetvoorzieningen.

 • Ambulante Jeugdhulp
 • Jeugd GGZ
 • Dagbesteding
 • Kortdurend verblijf
 • Jeugdwet vervoer
 • Pleegzorg
 • Verblijf in een jeugdinstelling
 • Crisisopvang
 • Jeugdbescherming
 • Jeugdreclassering

Meer over Jeugdwetvoorzieningen

Uit welke wetten bestaat het Nederlandse zorgstelsel?

 • de Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • de Jeugdwet*
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)*
 • de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • de Participatiewet
 • de Wet Passend Onderwijs

* De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet en de Wmo.

Heeft u een hulpvraag die valt onder de Jeugdwet?

Op deze website staat een kort overzicht per zorgwet. Onder welke wet valt uw hulpvraag? U kunt dit mogelijk zelf beoordelen, voordat u contact met ons opneemt.