Jeugdwetvoorzieningen

De Jeugdwet biedt voorzieningen die u helpen mee te doen in de maatschappij. Welke voorzieningen zijn er mogelijk via de Jeugdwet? Dat leest u op deze pagina.

 • Ambulante jeugdhulp

  Via de Jeugdwet kan de voorziening ambulante jeugdhulp aangevraagd worden. Ambulante jeugdhulp betekent: ‘hulp aan huis’, maar het kan ook zijn dat u naar de praktijk van de zorgaanbieder gaat.

 • Dagbesteding Jeugdwet

  Via de Jeugdwet kan de voorziening Dagbesteding aangevraagd worden. Dagbesteding is groepsbegeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking. Vaak worden activiteiten gedaan. Deze activiteiten worden aangepast op wat de deelnemers kunnen.

 • Crisishulp

  Is er een crisissituatie? Onderneem actie. Schakel hulp in via onderstaande organisaties.

 • Jeugd GGZ

  Via de Jeugdwet kan de voorziening jeugd-ggz aangevraagd worden. De afkorting ggz staat voor geestelijke gezondheidszorg. Kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen worden behandeld met therapie en soms ook met medicatie.

 • Jeugdreclassering- en bescherming

  Jeugdreclassering valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Heeft een jongere iets gedaan dat strafbaar is? Dan kan een proces verbaal volgen van de politie of van de leerplichtambtenaar. De straf kan zijn: een werkstraf of jeugdreclassering. Jeugdreclassering wordt vergoed via de Jeugdwet.

 • Kortdurend verblijf Jeugdwet

  Via de Jeugdwet kan de voorziening Kortdurend verblijf aangevraagd worden.

 • Pleegzorg

  Via de Jeugdwet kan Pleegzorg aangevraagd worden. Pleegzorg wordt meestal aangeboden in een gezin. Het kan ook zijn dat een gezinshuis of jeugdinstelling een veilige opvang biedt. Dit hangt af van de situatie.

 • Vervoer Jeugdwet

  Via de Jeugdwet kan de voorziening Jeugdvervoer aangevraagd worden.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is een subsidie van uw gemeente. In welke gemeente woont u? Leerlingenvervoer past bij de gedachte van vrijheid van onderwijs en bezoek van de meest passende school voor iedere leerling. Een aanvraag voor leerlingenvervoer doet u bij TIM.