Aanvraag Jeugdwet

U wilt ondersteuning aanvragen via de Jeugdwet. In dit stappenplan leest u onze werkwijze. Meer weten over een bepaalde stap? Klik op de tekst voor meer achtergrondinformatie.

 • Voordat u een aanvraag Jeugdwet doet

  Voordat u een aanvraag doet bij de gemeente, dient u verschillende stappen te doorlopen. Dit heeft te maken met de manier waarop een hulpvraag opgelost wordt. Heeft u actief naar andere oplossingen gezocht? Anders dan ondersteuning via de Jeugdwet? U moet dat kunnen aantonen.

 • Aanvraag Jeugdwet stap 1: advies aanvragen

  U wilt advies aanvragen of het mogelijk is om ondersteuning te krijgen vanuit de gemeente. U kunt telefonisch advies aanvragen of per e-mail. Of kom langs op het stadskantoor.

 • Aanvraag Jeugdwet stap 2: jeugdwet onderzoek

  We onderzoeken en beoordelen of ondersteuning vanuit de Jeugdwet noodzakelijk is. Dit noemen we ook wel het Jeugdwet onderzoek.

 • Aanvraag Jeugdwet stap 3: ondersteuningsplan

  Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van het Jeugdwet onderzoek. Wij schrijven het plan na afloop van het persoonlijk gesprek.

 • Aanvraag Jeugdwet stap 4: besluit over uw aanvraag

  Uw aanvraag start, wanneer u het ondersteuningsplan (stap 3) ondertekent en aan ons retour stuurt. Dit ondertekende document is de officiële aanvraag voor ondersteuning via de Jeugdwet.

 • Aanvraag Jeugdwet stap 5: Jeugdwet wordt ingezet

  U heeft een beschikkingsbrief ontvangen waarin staat dat u een Jeugdwet-voorziening krijgt. Hoe gaat het dan verder? Vanaf dan mag u een zorgaanbieder inschakelen voor ondersteuning.

 • Aanvraag Jeugdwet stap 6: evaluatie jeugdhulp

  Tijdens de periode dat u ondersteuning krijgt via de Jeugdwet, wordt de ondersteuning regelmatig geëvalueerd. In de beschikking leest u om de hoeveel maanden wij evalueren. Wij maken een afspraak voor deze evaluatie.